Книги по психологии

100 родительских «почему». Отвечает психолог
С - 100 родительских «почему». Отвечает психолог

Серия «Для заботливых родителей»

У своїй практиці дитячий психолог зіткається з безліччю батьківських запитань. Відповіді на такі батьківські «чому» і зібрані в цій книзі. Можливо, батьки знайдуть допомогу в розв’язанні багатьох ситуацій, які виникають щод­ня, і зрозуміють, яким стане малюк через багато років.

Для батьків, психологів, педагогів.

Гресь А.

Г 79 100 родительских «почему». Отвечает психолог / худож. Е. А. Мартыненко.— X. : Изд. группа «Основа», 2008.— 218, [6] с.: т.— (Серия «Для заботливых родителей»).

18ВН 978-966-333-767-8.

В своей практике детский психолог сталкивается с огромным количест­вом родительских вопросов. Ответы на такие родительские «почему» и собра­ны в этой книге. Возможно, родители найдут помощь в решении многих си­туаций, которые возникают каждый день, и поймут, каким станет малыш че­рез много лет.

Для родителей, психологов, педагогов.

УДК 379.8 ББК 74.900.6

© Гресь А., 2008

© Мартыненко Е. А., иллюстрации, 2008 181ЯЧ 978-966—333-767-8 © ООО «Издательская группа “Основа”», 2008